correio

1943

Mês/Dia
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Janeiro
                                                             
Fevereiro
                                                             
Março
                                                             
Abril
                                                             
Maio
                                                             
Junho
n.002       n.003     n.004   n.005    n.006     n.007   n.008   n.009                        
Julho
012   013         015   016                      019  020          022    023    
Agosto
        026   027   028   029     030     031   032   033     034   035   036     037
Setembro
      038     039   040   041     042    043    044     045   046   047     048      
Outubro
   050     051   052             055   056     057       059     060   061   062  
Novembro
          063     064       066         067   068         069   070 071   072  
Dezembro
  074   076 077   078 079   080 081 082     084 085         089   091   092     093 094   096