Xanxerê

Listagem dos jornais classificados por cidade

TÍTULO EDIÇÕES
A ORDEM: Folha Republicana - Xanxerê - Rolo 13
1922: n.01:03 ago.
O SERTANEJO: Semanario Dedicado aos Interesses da Comarca -
Chapecó/Xanxerê - Rolo 13
1921: n.05: 01 fev.
XAPECÓ : periódico quinzenal. Xanxerê - Rolo 16
1892: n.01: 07 fev. - n.03:07 mar. n.05:07 abr. - n.06: 22 abr. - n.20:02 nov. -
n.22:07 dez. n.23:22 dez.
XANXERÊ - Xanxerê - Rolo II Div.
1911: n.13 1 nov.